OP WEG NAAR WINNEND BRIDGE

Status: er zijn nog  1  plaatsen beschikbaar (maximum16 deelnemers) . De cursus gaat door,

U bridget al enige tijd en zou graag wat betere resultaten behalen. Het maken van een goed speelplan, als u leider bent, is een voorwaarwaarde om dat ene slagje meer te halen voor de zaaltop.
Hoe speelt u tegen om ervoor te zorgen dat u ook dan dat ene slagje meer haalt?
Het verantwoord bieden van slam levert veel punten op.
De cursus ”Op weg naar winnend bridge.” leert u in 12 lessen deze onderwerpen beter te beheersen.

Als u een vraag heeft over een specifiek spel, dat u onlangs hebt gespeeld, dan kan dat.

De cursus wordt gegeven door Peter Felix, gediplomeerd bridgeleraar en actief wedstrijdbridger. Met deze achtergrond zorgt hij ervoor dat niet alleen de theorie, maar ook de praktijk een belangrijke plaats inneemt tijdens de lessen.

De cursus is geschikt voor mensen die al enige ervaring met het spel hebben. Ook mensen die in het verleden gespeeld hebben en weer willen gaan spelen kunnen hun voordeel doen met deze cursus.

De totale cursus gaat over het najaar van 2018 (zes lessen) en in de eerste drie maanden van 2018 (ook zes lessen).

Het gebruikte lesmateriaal:

samen

Het speelplan:         https://www.bridgeshop.nl/het-speelplan?
Tegenspelen:           https://www.bridgeshop.nl/tegenspelen?
 Slem: https://www.bridgeshop.nl/veilig-naar-slem-azen-vragen-splinters-controles?

Door op de link te klikken komt u op de web-site van de boekenshop bij het corresponderende boek en krijgt u een goede beschrijving van de stof.

Het lesmateriaal wordt besteld door de leerkracht

Lesprogramma:

De eerste les is op woensdagavond 3 oktober 2018 van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur (inclusief pauze) .De totale cursus gaat over het najaar van 2017 (zes lessen) en in de eerste drie maanden van 2018 (ook zes lessen).

 • Lesdata 2018
  |  * |   * | *   | * |             september
  | 3  |  *  | 17 | * |             oktober
  | 7  |  *  | 21 | * |             november
  | *   |12 |19  | * | * |       december
  Lesdata 2019
  | * |  9  |  *  |  23|          januari
  | * | 13 | 20|  * |            februari
  | 6 | *   | 20 |  * |          maart
 • Aantal lessen:  12
 • Startdatum:    woensdagavond 3 oktober 2018 van 19.00 tot ongeveer 21.30 uur
 • Plaats:                 Oude Utrechtseweg 4a  3743 KN Baarn
 • Locatie:              Brandpunt.
 • Kosten:              cursus  € 126,-
 •                                boekjes  Het speelplan , Tegenspelen, Veilig naar slem’
 •                                Prijs per boekje +/-   € 6,00

Inschrijven en inlichtingen:

U kunt zowel als paar of als individu inschrijven.

In overleg met de docent kan een andere datum worden vastgesteld, mits er lesruimte beschikbaar is.